Dokumenty

Certifikáty JCS TRADE&SERVICES:

  • Ubezpieczenie OC krajowe i międzynarodowe
  • ISO 9001:2009 č. 1094/04/2013/J/C od 30. apríla 2014 – nadnormatívna a štandardná tuzemská a medzinárodná doprava
  • AQAP 2130:2009 č. 1038/A/2014 od 07. júla 2014 – nadnormatívna a štandardná tuzemská a medzinárodná doprava
  • VSK č. 1038/W/2014 od 07. júla 2014 – nadnormatívna a štandardná tuzemská a medzinárodná doprava

Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2009 sme začali zavádzať v januári 2013 ako časť manažmentu organizácie zameraný na zaručenie najvyššej kvality dopravných služieb poskytovaných spoločnosťou JCS, a predovšetkým služieb súvisiacich s nadrozmernou prepravou. Proces implementácie sme úspešne ukončili v apríli 2013, a následne sme boli 29. apríla 2013 pozitívne akreditovaní.

AQAP 2130:2009 - Allied Quality Assurance Publication, platí v členských krajinách NATO. Systémy zaručenia kvality fungujú na základe zásad definovaných v normalizačných publikáciách AQAP vypracovaných skupinou riaditeľov národných systémov zaručenia kvality AC/250. Normalizačné dokumenty NATO definujú požiadavky týkajúce sa systému kvality prepravy štandardnej a nadrozmernej dopravy, ktorý spoločnosť JCS získala po pozitívnej akreditácii 7. júla 2014.

VKS (Vnútorný kontrolný systém) je súborom procedúr, ktoré musia dodržiavať všetky firmy, ktoré nakladajú s tovarom dvojitého použitia. Tento systém je súčasťou širšieho systému, ktorý spája podnikateľské subjekty, vládne úrady a inštitúcie, ako aj medzinárodné organizácie, ktoré definujú podmienky a zásady obchodu so zbraňami, vojenským vybavením, ako aj s tovarmi a technológiami dvojakého použitia. Všetky jednotlivé články navzájom spolupracujú, aby zvýšili medzinárodnú bezpečnosť a zabezpečili očakávanú kvalitu prepravy.

Teší nás, že spoločnosť JCS TRADE & SERVICES sa stala jej členom 7. júla 2014, po získaní pozitívnej akreditácii a niekoľkých vnútorných auditoch s pozitívnym výsledkom. Medzinárodná nadnormatívna, ako aj štandardná doprava pod dohľadom VKS, nie je pre nás problém!