O firmie

Spoločnosť JCS TRADE& SERVICES vznikla v roku 2005. Skoro od svojho samého začiatku bola firma úzko spätá s priemyslovou a s dopravnou činnosťou.

Ponúkajúc dopravné služby, okrem štandardných kamiónov, nákladných vozidiel a dodávok, ktoré prevážajú normatívne náklady, môžeme sa pochváliť našim špecializovaným vybavením určeným na prepravu veľkorozmerných a nadnormatívnych nákladov. Našim zákazníkom ponúkame možnosť dopravy nadnormatívnych nákladov, spĺňajúc požiadavky prísnych noriem a predpisov, za konkurenčné ceny zabezpečujúc komplexnú logistickú obsluhu a bezpečnosť prepravy. Nadnormatívna doprava je vždy výzva, preto svoj náklad zverte do overených a skúsených rúk!

Spoločnosť JCS TRADE&SERVICES má vlastné prepravné zariadenia svetovej triedy, ktoré umožňujú prevážať netypické a skomplikované náklady. Vybavenie spoločnosti JCS TRADE& SERVICES spĺňa najprísnejšie technické požiadavky TUV Cert, a zároveň má plnú dokumentáciu vrátane potvrdení o možnosti realizovať nenormatívnu prepravu, vďaka čomu sa môžeme efektívne a bezpečne pohybovať po celom území Európy. Investujeme iba do značiek svetových lídrov, kupujeme továrensky nové zariadenia, preto dokážeme poskytnúť bezpečnú a komfortnú dopravu, a to nielen pre nadnormatívne náklady.

Jednou zo silných stránok našej firmy sú skúsení zamestnanci, ktorí robia vždy všetko preto, aby naši zákazníci boli spokojní a mali istotu, že nám zverený náklad dorazí na určené miesto bezpečne, rýchlo a efektívne! Naši vodiči majú mnohoročné skúsenosti s prepravou nadnormatívnych nákladov, realizujúc zákazky zbrojárskych firiem a armády Poľskej republiky. Svedčí to o ich bohatých kompetenciách a širokých vedomostiach, ktoré predstavujú kľúčové piliere činnosti tohto typu.

Spoločnosť JCS TRADE&SERVICES je členom Hornosliezskeho združenia cestných dopravcov a Celopoľského združenia dopravcov nenormatívnych nákladov.

JCS TRADE&SERVICES - Means Quality of Transport!