Referencje

Spoločnosť JCS TRADE&SERVICES počas mnohých rokov našej činnosti mala možnosť previesť tisícky rôznorodých nadnormatívnych nákladov pre svojich zákazníkov. Ale obzvlášť sme hrdí a najviac optimizmu nám prinášajú pravidelné realizácie v tuzemskej a v medzinárodnej doprave, ktoré realizujeme pre našich verných zákazníkov – tak štandardná doprava, ako aj nadnormatívna doprava. O ich spokojnosti s vykonaním úloh, ktoré zverili spoločnosti JCS, svedčia nasledujúce referencie.